Bazen zima zazimovanie

Čo presne znamená zazimovanie?

Zazimovanie bazéna je príprava na zimné obdobie. Na tento účel sa používajú špeciálne zazimovacie kvapaliny, dilatačné plaváky, zimné krycie plachty a úkony, ktoré ochránia vašu bazénovú technológiu pred poškodením. V našom článku si môžete prečítať, čo treba vykonať, aby váš bazén a technológia v poriadku prečkali zimné obdobie a mráz nepoškodil Váš bazén, rozvody a technológiu.

Keď klesne teplota vody pod 10 stupňov je najvyšší čas na zazimovanie tak poďme na to čo treba vykonať:

 • Dôkladne vyčistite bazén od hrubých nečistôt (povysávajte) listy, konáre a iné nečistoty
 • Prepláchnite filter aby žiadne nečistoty nezostali vo filtračnej nádobe na zimu
 • Odčerpajte vodu (napríklad pomocou kalového čerpadla) tak aby voda bola 10cm pod spätnou tryskou alebo tak aby voda bola 10cm pod masážnou tryskou alebo tak aby voda bola 10 cm pod protiprúdom ale zároveň bola aspoň 10cm nad svetlom. Vodná hladina nesmie nikdy prechádzať cez svetlo, protiprúd alebo trysky. Ak nie je možné vodnú hladinu udržať v týchto medziach je potrebné odčerpať vodu pod svetlo aspoň 10cm
 • Priemyselným vysávačom dôkladne povysávajte vodu zo všetkých rozvodov a hadíc. Zazátkujte jednu trysku a z druhej vysajte vodu
 • Vysajte vodu zo skimmra a z rozvodov skimmra
 • Vysajte vodu z rozvodov masážnych trysiek
 • Vysajte vody z protiprúdu
 • Vysajte vodu z tepelného čerpadla alebo solárnych panelov
 • Vypustite vodu zo solárnej sprchy
 • zastavte prívod vody do automatického udržiavača vodnej hladiny
 • Vypustite vodu z čerpadiel pomocou vypúšťacieho ventilu na spodnej časti
 • Vypustite vodu z filtračnej nádoby
 • Doporučujeme demontovať a odložiť na suché miesto všetky čerpadlá a iné elektronické zariadenia
 • Demontujte sondy solinátora alebo automatického dávkovača a nasaďte na ne držiaky s vodou. Ak držiaky nemáte ponorte sondy do nádoby s vodou. Ponorené musia byt až do jari keď sondy znova namontujete
 • Demontujte rebrík
 • Aplikujte zazimovaciu chémiu podľa návodu a rozlejte ju po okrajoch bazéna
 • Osaďte zazimovacie plaváky tak aby tvorili dve rovnobežné línie a boli rovnomerne vzdialené od seba alebo aby tvorili "kríž" v bazéne
 • Namontovať zátky na trysky a do skimmra
 • Rozložte zazimovaciu kryciu plachtu na vodu a na plaváky a upevnite okraje tak aby plachtu neodfúkol vietor
 • Ak máte zastrešenie nie je potrebné aplikovať zimnú kryciu plachtu. Zastrešenie zaistite na oboch stranách ale zaistite aretačnou skrutkou pri jednokoľajnicovom prevedení

 

Zazimovanie plavaky a plachta
Zazimovanie plaváky a zimná plachta. Plaváky sú umiernené do kríža

 

Počas zimy

 • Pravidelne kontrolujte výšku vodnej hladiny aby vodná hladina bola 10cm pod spätnou tryskou alebo tak aby voda bola 10cm pod masážnou tryskou alebo tak aby voda bola 10 cm pod protiprúdom ale zároveň bola aspoň 10cm nad svetlom. Vodná hladina nesmie nikdy prechádzať cez svetlo, protiprúd alebo masážne trysky. Ak nie je možné dodržať tieto hodnoty je potrebné odčerpať vodu pod svetlo aspoň 10cm
 • Odstráňte hrubé nečistoty
 • Odstráňte sneh a ľad zo zimnej plachty a zo zastrešenia. Sneh na zastrešení nesmie mať väčšiu hrúbku ako 5 cm
 • Kontrolujte šachtu či v nej nie je voda
 • Udržujte kryciu zimnú plachtu a zastrešenie čisté
 • Za zariadenie po zazimovaní zodpovedáte vy ako objednávateľ

Cenník zazimovania:

Základný balík zazimovania obsahuje nasledovné úkony:

 • odsávanie vody z trubiek, hadíc, čerpadla, skimmru, filtračnej nádoby, tepelného čerpadla (odsávanie vody z bazéna nie je v cene)
 • demontáž sónd solinátora alebo automatického dávkovača
 • demontáž elektronických zariadení (na požiadanie)
 • aplikovanie zazimovacej chémie (chémia nie je v cene)
 • aplikovanie dilatačných plavákov (plaváky nie sú v cene)
 • aplikovanie zimnej plachty (plachta nie je v cene)
 • namontovanie zátok do skrimmra a trysiek

Cena 100 eur 

 

Príplatky:

 • zazimovacia chémia 1l - 10 Eur
 • odčerpanie vody 30 Eur za každú začatú hodinu (nevyhnutné nahlásiť pred zazimovaním)
 • dilatačný plavák 1ks - 8,5 Eur
 • zátka do skimmra 1ks - 3,5 Eur
 • zátka do trysky 1ks - 3,5 Eur
 • zimná krycia plachta na bazén 6x3m - 165 Eur
 • zimná krycia plachta na bazén 7x3,5m - 175 Eur
 • zimná krycia plachta na bazén 8x4m - 210 Eur
 • zimná krycia plachta na tepelné čerpadlo Fairland - 60 Eur
 • doprava je 0,5 eur / km od Nových Zámkov