Bazénovú vodu je nutné udržiavať čistú, hygienicky nezávadnú, zbavenú baktérií, rias a rôznych mikroorganizmov. Vhodnými chemickými prípravkami zabraňujeme znečisteniu vody. Spôsob ako udržať vodu čistú je pravidelné čistenie pomocou filtrácie a vysávača ďalej správnou chemickou úpravou bazénovej vody a to buď manuálne alebo automaticky za pomoci dávkovača alebo solinátora.  Starostlivosť o bazénovú vodu nie je zložitá len musí byť pravidelná.

Zopár dobrých rád vďaka, ktorým predĺžite životnosť Vášho bazénu

1. Hrubé nečistoty

Starostlivosť o bazénovú vodu je potrebné vykonávať počas celého roka nie len v lete. Na to aby sme udržali vodu priezračnú je potrebné pravidelné čistenie bazénu od hrubých nečistôt ako listy, konáre, chrobáky alebo iné nečistoty. Plávajúca nečistota je zachytená cez skimmer vo filtračnej nádobe. Filtračnú nádobu čistíme pravidelne:

    • počas kúpacej sezóny 1x za týždeň                  Vysavac
    • mimo kúpaciu sezónu 1x za 2 týždne

Hrubé nečistoty alebo odumreté riasy, odumreté baktérie padajú na dno bazéna. Dno bazéna vysávame pravidelne aspoň 1x za týždeň ručným alebo automatickým vysávačom (kúpite priamo v našom eshope)

 

Starostlivosť o bazénovú vodu

2. Manuálna / ručná starostlivosť o bazénovú vodu

Manuálna údržba vody sa vykonáva ručným dávkovaním chemických prípravkov napríklad tabletami MASTERsil 4v1 do plavákového dávkovača alebo do držiaka na tablety prípadne do košíka skimmru. Tieto tablety obsahujú PH- aj Chlór.

Pravidelne 1x týždenne doporučujeme kontrolovať hodnoty PH a Chlóru pomocou testerov vody. Vo všeobecnosti platí, že 1 tableta = 1 týždeň. Tablety multiplex alebo držiaky na tablety zakúpite priamo v našom eshope

  • Ideálne hodnoty PH sú medzi 6,9 až 7,4
  • Ideálne hodnoty chlóru sú 0,3 až 0,5 mg/l (680mV až 740mV)

Ďalšou dôležitou hodnotu, ktorú treba sledovať, je tvrdosť vody, teda súčet obsahu vápnika a horčíka vo vode, na čo slúžia príslušné kvapkové testery. Platí, že tvrdosť bazénovej vody nesmie byť vyššia ako 18 °N. Tvrdosť vody sa odporúča kontrolovať počas kúpacej sezóny minimálne raz mesačne, v prípade nadmerného výskytu minerálov interval skráťte až na raz týždenne. Na úpravu tvrdosti rovnako použite špeciálne vyvinutý prípravok.

Flokulant

Ak je voda zakalená, najskôr skontrolujte a upravte jej tvrdosť a hodnotu pH. Ak úprava vody zakalenie neodstráni, použite flokulant – prípravok, ktorý zhlukuje ľudským okom neviditeľné nečistoty do chuchvalcov, ktoré potom zachytí piesková filtrácia

Starostlivosť o bazénovú vodu

3. Automatická starostlivosť o bazénovú vodu

zabezpečujeme pomocou automatického dávkovača chémie alebo solinátora


Sladká voda

Automatický dávkovač chemických látok pracuje na princípe vyhodnocovania kvality vody za pomoci kalibračných sond, ktoré merajú obsah chlóru a pH v bazénovej vode. Na základe získaných hodnôt dávkovač vyhodnocuje stav vody a vyhodnotí presné dávkovanie chemických látok, ktoré pomocou čerpadiel dodá do rozvodov bazénovej vody. Vďaka tomu bude voda v bazéne nezávadná a vhodná na kúpanie.


Slaná voda

Solinátor - údržba za pomoci slanej vody pracuje na princípe elektrolýzy vody (chemický rozklad látok elektrickým prúdom vo vodivom roztoku), čiže rozklad soľného roztoku NaCl (soľ) na chlórnan sodný, ten pôsobí ako dezinfekcia bazénovej vody. Ľudia si myslia, že technológia slanej vody je bez-chlórový systém ekologickej dezinfekcie. Nie je to však pravda. Ide o chlórový systém a pre osoby, ktoré sú na Cl alergické, je rovnako nepríjemný dezinfekčný prostriedok do bazénov ako chlór plynný alebo chlórnan sodný. Chlór vyrobený takýmto spôsobom je však pomerne čistý a menej dráždi oči.

Výhody soľnej dezinfekcie

» účinnosť proti riasam, vírusom, baktériám
» menej agresívna voda k ľudskému organizmu
» nízke prevádzkové náklady

Nevýhody soľnej dezinfekcie

» agresivita vody na kovové časti
» vysoký obsah chloridov vo vode pôsobí agresívne aj na nerezové časti
» problém s likvidáciou odpadných vôd (nesmie sa vypúšťať do ČOV)
» napáda kovové solárne panely a výrazne znižuje ich životnosť
» menej presná regulácia produkcie chlóru, hodnota produkcie vyjadrená len v %
» nutnosť používať bazénové príslušenstvo vyrobené s odolných materiálov(titan, nerez AISI 402, alebo AISI316)


UV lampa je zariadenie, ktoré vyžaruje UV-C žiarenie. Voda pretekajúca tubusom UV lampy je ožiarená UV-C žiarením vďaka čomu je zabité všetko živé ako sú baktérie, riasy a podobne. UV lampa je dokonalým doplnkom k Automatickému dávkovaču alebo solinátoru.


Poznámka: doporučujeme vykonávať pravidelné ručné merania aspoň 1x za 2 týždne aby sme sa ujistili, že hodnoty PH a chlóru zodpovedajú hodnotám, ktoré zariadenie meria cez sondy.