Stavebná príprava pre zastrešenie

Poznámka: Dodržujte tento postup na stavbu zastrešenia!

Stavba zastrešenia - návod

Pre správne osadenie zastrešenia je potrebné spraviť stavebnú predprípravu pozostávajúcu z vybetónovania dvoch rovno bežiacich betónových pásov s kari sieťovinou pri bazéne. Betónové pásy musia byť aj v časti kam sa plánuje zastrešenie zasunúť za bazén. Dlažba, WPC dosky, kamenný koberec či iný podklad na ktorom budú uchytené koľajnice pre zastrešenie bazénu, musia byť pevne spojené s podkladovým betónom napríklad prilepením - platí pre dlažbu alebo priskrutkovaním.

Nespevnený podklad (napr. dlažba položená do zásypu), je nevhodný pre montáž zastrešenia bazéna, pretože pôsobením dažďa a vetra môže dôjsť k uvoľneniu konštrukcie i s dlažbou pripevnenou ku koľajisku (túto montáž vykonávame len na výslovné prianie zákazníka bez možnosti prípadnej reklamácie)

Podklad na ktorom budú umiestnené koľajnice zastrešenia musí byť vždy v rovine, prípustný je len minimálny spád 0.5%.

Bazén modern s betónovými pásmi pre zastrešenie - Stavba zastrešenia

Ochrana pri silnom vetre

Pri silnom vetre, keď hrozí riziko odtrhnutia je nutné zastrešenie natiahnuť nad bazén a zaistiť všetkými aretačnými prvkami, ktoré k zastrešenie patrí. Dvere a iné otvory musia byť uzavreté.

Zastrešenie Jupiter antracitovej farby s cirym polykarbonatom - Stavba zastrešenia

Čistenie a údržba zastrešenia

Pre zachovanie pekného vzhľadu zastrešenia je vhodné polykarbonát pravidelne čistiť. Pri menšom znečistení stačí umyť zastrešenie prúdom vody. Ak je znečistenie väčšie je potrebné použiť mydlovú vodu alebo jemný saponátový prostriedok. Nepoužívať prípravky na báze benzolu, benzínu, acetónu a ani žiadne ostré predmety na čistenie.