Stavebná príprava pre zastrešenie

Poznámka: Dodržujte tento postup na stavbu zastrešenia!

Stavba zastrešenia - návod

Pre správne osadenie zastrešenia je potrebné spraviť stavebnú predprípravu pozostávajúcu z vybetónovania dvoch rovno bežiacich betónových pásov s kari sieťovinou pri bazéne. Betónové pásy musia byť aj v časti kam sa plánuje zastrešenie zasunúť za bazén. Dlažba, WPC dosky, kamenný koberec či iný podklad na ktorom budú uchytené koľajnice pre zastrešenie bazénu, musia byť pevne spojené s podkladovým betónom napríklad prilepením - platí pre dlažbu alebo priskrutkovaním.

Nespevnený podklad (napr. dlažba položená do zásypu), je nevhodný pre montáž zastrešenia bazéna, pretože pôsobením dažďa a vetra môže dôjsť k uvoľneniu konštrukcie i s dlažbou pripevnenou ku koľajisku (túto montáž vykonávame len na výslovné prianie zákazníka bez možnosti prípadnej reklamácie)

Podklad na ktorom budú umiestnené koľajnice zastrešenia musí byť vždy v rovine, prípustný je len minimálny spád 0.5%.

Bazén modern s betónovými pásmi pre zastrešenie - Stavba zastrešenia

Ochrana pri silnom vetre

Pri silnom vetre, keď hrozí riziko odtrhnutia je nutné zastrešenie natiahnuť nad bazén a zaistiť všetkými aretačnými prvkami, ktoré k zastrešeniu patria na oboch stranách! Dvere a iné otvory musia byť uzavreté! Počas nepriaznivého počasia nenechávajte zastrešenie bazénu bez dozoru alebo v odsunutom a nezaistenom stave. Zastrešenie v nepriaznivom počasí zatiahnite vždy nad bazén a zasiťite ho všetkými aretačnými prvkami.

Upozorňujeme, že konštrukcia (konštrukcia z ľahkého kovu s veľkými otvorenými povrchmi) je veľká
je zraniteľnejšia ako akákoľvek iná časť budovy, preto vám odporúčame zastrešenie poistiť.  Bežné poistenie domácnosti nezahrňuje poistenie zastrešenia a bazénu!

Zastrešenie Jupiter antracitovej farby s cirym polykarbonatom - Stavba zastrešenia

Čistenie a údržba zastrešenia

Pre zachovanie pekného vzhľadu zastrešenia je vhodné polykarbonát pravidelne čistiť. Pri menšom znečistení stačí umyť zastrešenie prúdom vody. Ak je znečistenie väčšie je potrebné použiť mydlovú vodu alebo jemný saponátový prostriedok. Nepoužívať prípravky na báze benzolu, benzínu, acetónu a ani žiadne ostré predmety na čistenie. Nedotýkajte sa mastnými rukami od olejov alebo opaľovacích krémov povrchu zastrešenia. Medzi bunkami dutinkového polykarbonátu sa niekedy môže vytvoriť kondenz. Toto je charakteristika dutinkového polykarbonátu a nie je to výrobná vada.

Ak zaznamenáte akúkoľvek poruchu, okamžite nás informujte o akýchkoľvek ďalších krokoch
problémy.

Ochrana pred snehom

Vezmite prosím na vedomie, že konštrukcia zastrešenia nie je schopná odolať nadmernmu zaťaženiu snehovou pokrývkou. Hlavne konštrukcia kde nie je oblúk sú veľmi náchylne na prehnutie pri veľkom zaťažené snehovou pokrývkou.  V prípade silnej snehovej pokrývke musí byť sneh odstránený. Snehová pokrývka nad 15-20cm môže trvalo poškodiť zastrešenie. V zimnom období teplo nahromadené pod zastrešením pomáha roztápať snehovú pokrývku a sneh ľahšie skĺzne po stranách.

 

Návod na použitie hliníkových zastrešení

Rámové konštrukcia zastrešenia je vyrobená z hliníkových profilov, ktoré sú povrchovo upravené: eloxované alebo zafarbené práškovou farbou. Výplň tvorí dutinkový polykarbonát alebo plný/číry polykarbonát. Zastrešenie je navrhnuté tak aby sa voľne pohybovala po koľajniciach. Zo spodnej strany rámovej konštrukcie sú namontované "búrkové svorky" ktoré zabraňujú zastrešeniu uvolniť sa z koľajníc. Vzduchotesnosť medzi segmentami je zabezpečená pružným gumovým pásom odolným voči UV žiareniu.

Posun segmentov po koľajniciach

Pri posúvaní segmentov je potrebné venovať pozornosť nasledovným inštrukciám:
- kotvové úchytky segmentov treba uvoľniť na oboch stranách
- v prípade prahových dverí alebo koncových stien s dlhým rozpätím sa musia uzávery koncových stien zakaždým uzatvoriť/ukotviť
- v prípade, že sú okolo bazéna predmety ako rebrík, chrlič prípadne iné predmety je potrebné dvere na priečelí otvoriť pred posúvaním zastrešenia
- je zakázané stáť pri pohybe krytu vo vode! Pri kúpaní sa uistit, že segmenty sú bezpečne uchytené v kovových úchytkách!
- je vhodné tlačiť konštrukciu súčasne z oboch strán, kvôli nerovnému povrchu, vysokej výške konštrukcie alebo v prípade veľkého rozpätia sa osobitne odporúča pohyb na oboch stranách
- na posúvanie krytu je nevyhnutné udržiavať koľajnice v čistote
- konštrukcia sa nesmie tlačiť, nútiť, udrieť atď. veľkou silou alebo zasahovať do samotnej konštrukcie nakoľko strácate záruku!