Pre nezáujem o "Zastrešenie svojpomocne" sťahujeme tento produkt z ponuky a budeme poskytovať už iba kompletné montáže zastrešení